Sådan gør vi

Når det er besluttet, at en elev er parat til at forlade Skolen Væverhuset og starte på en ny skole, lægges der en individuel plan for både ud- og indslusning.

Planen indebærer typisk et tæt parløb med elevens kommende lærer(e). Det kan for eksempel indbefatte, at den nye lærer følger elevens undervisning på Skolen Væverhuset et antal timer samt at Væverhusets kontaktpædagog deltager i undervisningen et antal timer, når eleven er begyndt på den nye skole.

Foruden det tætte samarbejde med den nye skole er kontaktpædagogen jævnligt i forbindelse med både eleven og hans/hendes familie i tiden efter skoleskiftet.

Hele udslusningsforløbet er en del af Skolen Væverhusets tilbud. Der er ikke tale om en kommunal visitation til udslusningen, og der skal heller ikke betales ekstra for det.

Barnets problemer kan kun løses i samarbejde med familien