Sådan arbejder vi

Skolen Væverhusets udgangspunkt er, at børn skal blive i deres eget hjem, fordi det i langt de fleste tilfælde er den bedste løsning. Vi kan i de fleste tilfælde være et godt alternativ til en anbringelse, og derfor er et godt samarbejde med familien alfa og omega.

Familiearbejdet er en integreret del af det socialpædagogiskes arbejde og en forudsætning for elevens udvikling og trivsel. Barnets problemer kan efter vores mening kun løses med forældrenes hjælp.

Åbenhed og ærlighed
Samarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid, og vi lægger vægt på åbenhed og ærlighed. Vi holder intet hemmeligt for forældrene, og forventer det samme den anden vej.

Vi har daglig kontakt med alle forældre i forbindelse med afhentning og aflevering. Desuden ringer elevens kontaktpædagog til hjemmet en gang om ugen, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden end blot en kort snak om dagens forløb.

Mens eleven går på skolen, står vi til rådighed for familierne døgnet rundt, hvilket i praksis betyder, at de kan kontakte en medarbejder når som helst, de har behov for det.

Individuelt familiearbejde
Derudover varierer graden af familiearbejde fra barn til barn. Det spænder helt fra daglig kontakt i forbindelse med afhentning og aflevering til en egentlig familiebehandling, hvor vi kommer i hjemmet i et fastlagt forløb. Hvor omfattende indsatsen skal være aftales efter tre måneder, når vi har dannet os et indtryk af eleven og hans/hendes familie.

Et godt samarbejde med familien er alfa og omega