Tilsyn

I forbindelse med gennemførelsen af ”Barnets Reform”, har Ringsted kommune besluttet, at der på Skolen Væverhusetkun skal føres tilsyn i henhold til undervisningsoverenskomsten, hvilket betyder at tilsynet på undervisningsdelen er uændret.

Der lægges en individuel plan for udslusning