Visitation

En plads på Skolen Væverhuset starter i reglen med en henvendelse fra en kommune, der har et barn eller ung, som de mener, vil have gavn af vores tilbud. Eleven visiteres til specialundervisning i henhold til Folkeskoleloven og til dagbehandling i henhold til Lov om Social Service § 52, stk.3, nr. 1 eller 3.

Mødet med familien
Hvis vi er enige med kommunen om, at eleven passer ind i Skolen Væverhuset, underrettes forældrene og vi får tilsendt papirer på barnet. For at kunne tilbyde eleven den rigtige behandling og undervisning er det vigtigt, at vi har et fuldt og retvisende billede af hele familien. Derfor er vi grundigt forberedt inden samtalen med forældrene og lytter meget til deres beskrivelser og forventninger på det indledende møde.

Et forpligtende samarbejde
På mødet fortæller vi, hvordan vi arbejder og understreger, at hvis barnets ophold på Skolen Væverhuset skal blive en succes, er det vigtigt, at forældrene er indstillet på at indgå et tæt samarbejde med os.

Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog. Det er vigtigt for os, at forældrene har tænkt grundigt sig om, inden de siger ja til pladsen, og derfor aftaler vi altid, at de først skal give besked om deres beslutning dagen efter mødet. Og først herefter kan den kommende elev besøge skolen.

Undervisningen en integreret del af den socialpædagogiske behandling