Historie

Det må kunne gøres bedre.

Sådan tænkte en gruppe erfarne undervisere tilbage i 1990, og det var den tanke, der lagde grundstenen til Skolen Væverhuset. Initiativtagerne havde, udover erfaring fra diverse døgninstitutioner, været med til at starte og drive en heldagsskole i offentligt regi.

Her oplevede de forskellige forhold, der besværliggjorde arbejdet. Der var blandt andet problemer omkring løn- og ansættelsesvilkår, når lærere og pædagoger skal arbejde sammen. Det skete også ofte, at børn, der var visiteret til heldagsskolen, langsomt blev sluset ind på døgnafsnittet.

Skolen åbner!
De problemstillinger fik initiativtagerne til at overveje at starte et privatejet dagbehandlingstilbud med undervisning. Og den 1. marts 1990 åbnede Skolen Væverhuset, hvor alle medarbejdere – uanset uddannelse – er ansat som socialarbejdere.

Igennem årene har skolen udviklet sig i takt med tiden og elevernes udfordringer. I dag er behandlingen koncentreret omkring hele familien, og medarbejderne har en miljøterapeutisk tilgang til eleverne. Det betyder, at hele miljøet omkring eleven skal virke terapeutisk. Eller sagt på en anden måde: Alle ressourcer – fysiske rammer, personale, familie, aktiviteter mv. – omkring eleven har betydning og spiller en rolle for elevens trivsel og udvikling.

Det viser sig i måden, vi er sammen på og udspringer af respekten for det enkelte menneske og et positivt livssyn.

Alle børn har brug for kærlighed, tryghed, tolerance og sikkerhed