Vi tilbyder

Skolen Væverhuset tilbyder undervisning og dagbehandling til børn i den undervisningspligtige alder og deres familier.

Vores elever er børn med sociale og/eller emotionelle vanskeligheder, der ofte medfører indlæringsproblemer. Eleverne har ingen fysiske handicaps, men typisk forskellige psykiatriske diagnoser. Vores måde at arbejde på gør, at vi kan rumme elever med forskelligartede diagnoser, som f.eks. infantil autisme, ADHD, ADD, OCD, GUA og diverse tilknytningsforstyrrelser. Fælles for eleverne er, at der ikke er plads til dem i det almindelige undervisningssystem.

Vores mål er, at eleverne hurtigst muligt kan vende tilbage til det ordinære undervisningssystem, og det lykkes i godt 90% af tilfældene.

Skolen Væverhuset kan være et alternativ til en døgnanbringelse, og samarbejdet med familien spiller derfor en helt central rolle. Skolen Væverhuset deltager aktivt i etablering af aflastning i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. 

Familiens aktive deltagelse er af stor betydning for, hvordan eleven udvikler sig, mens han/hun er på skolen.

Eleverne lever af det, vi giver dem, og ikke det vi tager fra dem